Permacultura și producția comunitară de semințe sunt căi principale spre o agricultură ecologică și justă

În toată Europa și Asia Centrală, există o dorință din ce în ce mai mare în rândul consumatorilor de a cumpăra alimente locale sănătoase, care sunt produse într-un mod mai puțin dăunător mediului și biodiversității. Permacultura, colectarea florei spontane și producția comunitară de semințe sunt abordări interdependente implementate în regiune pentru a culege și cultiva alimente într-un mod durabil. Pentru a extinde cunoștințele despre aceste abordări tradiționale și inovatoare și beneficiile acestora, FAO a organizat un atelier regional de permacultură și dezvoltarea semințelor comunitare în colaborare cu Grădina Moldovei, o Asociație Obștească din Moldova specializată în acest subiect.

Atelierul și-a propus să promoveze dezvoltarea permaculturii în Europa și Asia Centrală ca parte a platformei tehnice regionale privind agricultura ecologică, prin facilitarea schimbului de cunoștințe și experiență privind permacultura și producția comunitară de semințe între țările din regiune. Exemplele dovedite și lecțiile învățate din Italia, Kârgâzstan, Republica Moldova, Federația Rusă și Ucraina au ajutat la clarificarea numeroaselor posibilități oferite de permacultură.

Vorbitorii au evidențiat principalele constatări și concluzii din trei noi rapoarte FAO: ‚Revizuirea regională privind Permacultura’, ‚Mănâncă-ți drumul prin natură’ (raport despre plante comestibile sălbatice) și ‚Raportul de revizuire privind producția comunitară de semințe în regiunea Europei și Asiei Centrale’.

Atelierul de astăzi a fost primul de acest fel din cadrul FAO care a început un dialog privind permacultura, plantele de hrănire și dezvoltarea semințelor comunitare în Europa și Asia Centrală și inițiativele și practicile existente„, a declarat Sophie Treinen, specialist în comunicare pentru dezvoltare la FAO. „Permacultura are potențialul unei producții mai bune, cu mai puține intrări. Cele trei subiecte sunt interdependente, deoarece arată relația cu microbiomul uman și al solului și importanța biodiversității în ecosistemul nostru.”

Este greu de stabilit o singură definiție a permaculturii. Chiar dacă nu există o definiție unică a permaculturii, aceasta este caracterizată în mod constant ca un sistem de producție agricolă care reproduce tiparele și relațiile unui ecosistem natural, printre practici precum integrarea biodiversității sau combinarea producției vegetale și animale într-o manieră eficientă, bazată pe natură. Permacultura poate ajuta la restabilirea fertilității solului, precum și la conservarea resurselor genetice animale și vegetale.

Semințele reprezintă unul dintre elementele cheie în sistemele de permacultură, deoarece prin păstrarea semințelor libere polenizate, moștenite sau non-hibridizate producătorii dezvoltă soiuri de cultură, care se potrivesc nevoilor lor în ceea ce privește adaptabilitatea la condițiile climatice locale și rezistența la dăunători și boli. Disponibilitatea și accesibilitatea semințelor de calitate (non-hibridizate) dintr-o gamă diversă de soiuri de culturi adaptabile este esențială pentru asigurarea securității alimentelor și a mijloacelor de trai, pentru eliminarea foametei. Consolidarea sistemelor de semințe formale și informale este, prin urmare, un punct de intrare major pentru utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale în consolidarea sistemelor alimentare și agricole (FAO, 2015).

FAO recunoaște contribuția importantă la producția de semințe de către comunitatea informală a păstrătorilor privați de semințe, băncile comunitare de semințe, rețelele păstrătorilor de semințe, institutele științifice și organizațiile neguvernamentale. „Sistemele comunitare de producție a semințelor reprezintă o oportunitate unică pentru micii fermieri de a îmbunătăți agro-biodiversitatea în sistemul de producție, de a spori conservarea soiurilor locale mai potrivite specificităților locale de producție„, a adăugat Tania Santivanez, Lider de echipă pentru Agricultură și Schimbări Climatice la Oficiu Regional FAO (FAO REU).

Discuțiile plenare și de grup au evidențiat, de asemenea, constrângerile majore, punctele forte și oportunitățile adoptării permaculturii și promovării producției comunitare de semințe. După cum au convenit participanții în timpul discuției de grup, permacultura are mai multe avantaje, inclusiv nivelul scăzut de întreținere și beneficiile pe termen lung pentru mediu. Recomandările privind nevoile prioritare, rezultatele și acțiunile din sesiunea plenară și de lansare se referă la îmbunătățirea următoarelor domenii: conștientizare și politică, gestionarea informațiilor și crearea de rețele, consolidarea cunoștințelor și a capacităților, accesul la piață și altele.

15 Noiembrie 2022, Budapesta, Ungaria

FAO Press Release in English and Russian (РУС)

Concept note and Agenda in English and Russian (РУС)

Concept și Agenda în Româna

Înregistrarea atelierului (Zoom Recording)

Prezentările participanților