TAPE

Partenerii proiectului
Schola Campesina, FAO REU (Biroul regional FAO pentru Europa și Asia Centrală)

Agenția de finanțare
FAO REU, Schola Campesina

Instrumentul de evaluare a performanțelor în agroecologie (TAPE) este un cadru inovator de evaluare a performanței sistemelor agricole și de generare a datelor la nivel mondial privind modul în care agroecologia sprijină tranziția către sisteme alimentare sustenabile la diverse scări și locații, dar și informează despre ultimele inovații autorii politici. Acest instrument a fost dezvoltat prin intermediul unui proces participativ în urma unei solicitări din partea țărilor membre ale FAO, implicând un număr mare de diviziuni tehnice ale organizației, precum și parteneri externi. La momentul actual, cu sprijinul a numeroși parteneri locali, TAPE se află în ultima etapă de dezvoltare, și anume în curs de pilotare în diferite regiuni ale lumii. La această etapă are loc  reglarea sistemului, asigurarea adaptabilității locale și robustețea datelor la nivel mondial. Prin intermediul unui parteneriat cu Schola Campesina, Centrul de Training al Organizației Internaționale pentru Agroecologie cu sediul într-un Bio-district al FAO, a găzduit o sesiune de formare virtuală privind modul de pilotare a instrumentului în Kârgâzstan, Georgia și Bosnia și Herțegovina. Trainingul a fost urmat de o testare în teren a instrumentului în 14 ferme ale Bio-districtuluiMetodologia pilotată și aplicată în Italia este în prezent reprodusă în Balcani, Caucaz și Asia Centrală. Pe parcursul anului, cu sprijinul puternic al partenerilor naționali din Kârgâzstan (Fondul de dezvoltare al crescătorilor de animale nomade și ADI), Georgia (Elkana) și Bosnia și Herțegovina (Agroecologie și Inițiative de bănci comunitare de semințe), au fost colectate și analizate în comun pe parcursul anului un număr mare de date. Odată cu încheierea fazei de pilotare în diferite regiuni, va fi organizat un atelier de validare a acestuia la nivel mondial pentru a ajusta și perfecționa metodologia și a conveni asupra următoarelor etape cu partenerii de implementare.

Creează un site web sau un blog la WordPress.com