Despre noi / о нас

”Locul în care semințele (…și ideile!) prind viață”

„Место, где семена (… и идеи!) оживают”

Dorim să creem un loc de inspirație dar și o rețea de împărtășire prin care să redăm viață și o nouă valoare pământului nostru.

’’Grădina Moldovei” se adresează tuturor cetățenilor; de la mic la mare – de la amatori la profesioniști – de la tradiționiști la ecologiști, creând un spațiu de schimb de cunoaștere și experiență adunată din mai multe țări, în domeniul grădinăritului biologic prin diverse metode (permacultura, rotația culturilor, alelopatia sau combinația judicioasă între plante, îngrășămintele verzi, biodinamia, etc.) respectuoase față de mediu și față de consumator.

Subiecte pe care lucrăm: agricultura ecologică, restaurarea și regenerarea biodiversității și ecosistemelor în legătură cu sisteme agricole și alimentare, semințe țărănești și sistemul semințelor locale și tradiționale, deșeuri organice și sisteme cu circuite închise, politice și legislația pe teme respective.


Мы хотим создать место для вдохновения, а также сеть для взаимообмена, с помощью которой можно вернуть жизнь и заново оценить нашу землю-матушку.

’’Grădina Moldovei” обращается ко всем гражданам; от мала до велика – от любителей до профессионалов – от строго придерживающихся традиций до экологов, создавая пространство для обмена знаниями и опытом, накопленных в разных странах, в области биологического садоводства, применяющего различные методы (пермакультура, севооборот, аллелопатия или продуманное сочетание растений, зеленые удобрения, биодинамика и т. д.), которые не вредят  окружающей среде и потребителю.

Мы работаем на такие темы, как: органическое земледелие, восстановление и регенерация биоразнообразия и экосистем в контексте сельскохозяйственных и продовольственных систем, крестьянские семена, а также система местных и традиционных семян, органические отходы и системы замкнутого цикла, соответствующая политика и законодательство.

Grădina Moldovei:

  • Dezvoltă un sistem și un ’’Centru de Schimb, Instruire și Experimentare’’ a diverselor metode de grădinărit biologic unde sunt organizate în decursul întregului an seminare, vizite și instruiri accesibile tuturor;
  • Adună, păstrează, înmulțește și distribuie varietăți de legume, fructe și flori atât locale cât și din alte țări, lucrând la dezvoltarea unei ’’Bănci de Semințe” comune;
  • Adună într-o ’’Bibliotecă Verde” informații despre toate aspectele grădinăritului biologic, le traduce și le publică, atât pe hîrtie cât în varianta electronică, sub formă de broșuri, fișe instructive, afișe, etc. accesibile publicului larg.

Grădina Moldovei:

  • Разрабатывает систему и ’’Центр по Обмену, Обучению и Экспериментированию’’ различных методов биологического садоводства, где в течение всего года проводятся семинары, визиты и тренинги, доступные каждому;
  • Собирает, хранит, размножает и распространяет сорта овощей, фруктов и цветов как местных, так и других стран, работая над созданием общего „Банка семян”;
  • Собирает в „Зеленой библиотеке” информацию обо всех аспектах биологического садоводства, переводит и публикует ее как в физическом, так и в электронном формате в виде брошюр, учебных карточек, плакатов и т. д., доступных для широкой публики.

Simți și tu dorința de a prinde viață?

Atunci alătură-te de AO ’’Grădina Moldovei’’ pentru pentru a oferi o șansă aspirațiilor tale.

Te așteptăm cu drag!

Ты тоже хочешь ожить?
Тогда присоединяйся к АО „Grădina Moldovei”, чтобы дать шанс твоим устремлениям.
Мы с нетерпением ждем тебя!

Creează un site web sau un blog la WordPress.com