iarmaroc de semințe și plante | 2 aprilie | usm

EN

Growing stronger together: seed savers and academy meet to exchange seeds
and act together for agrobiodiversity in Moldova.

Seeds are source of life. They are the present and the future of agriculture and food. Seeds represent one of the key elements in sustainable agriculture system, as by saving seeds producers develop crop varieties, which fit their needs in terms of taste, but most importantly, adaptability to local climate conditions, resistance to pests and diseases. Local and traditional crop varieties have grown for centuries under different conditions representing the most important source of agrobiodiversity, and are genetically more diverse than modern varieties and, therefore are more resilient to stress.

Over the last century biodiversity including traditional and local crop varieties have been lost due to specialization in agriculture, and monoculture production, the fact acknowledged also by the state which recently adopted a decision which envisions to support conservation varieties and in-situ (on-farm) conservation in Moldova. The seriousness of the issue is also recognized by the research Institute of Genetics Physiology and Plant Protection which elaborated with the support of Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) the National Programme for Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture for 2019-2023 which emphasizes the importance of both ex-situ (gene bank) and on-farm conservation.

Nevertheless, community seeds production and on-farm seed saving never ceased and in one or another form has been present in Moldova. Private seed-savers, organic farmers and family
farmers play a crucial role in preserving local varieties which allow them to reduce the cost of production, but mostly represent qualities these producers seek: taste and adaptability to local soil and climate conditions. The seeds saved and multiplied by these producers remain
however, largely unknown, and invisible to statistics and research. This represents a strong obstacle to the development of community seed production which is mainly driven by organic and family farmers.

In the framework of the project “United through seeds: launching Czech-Moldovan seed libraries in Moldova” and in collaboration with the Faculty of Biology and Pedology of the Moldova State University Gradina Moldovei is organising an event on 2nd April which on one
hand aims to bring the academia and local seed-savers closer, thus initiating the dialogue for further collaboration and capacity trengthening, and on another – provide a platform for seeds exchange and sharing, making the local and farmers’ seeds accessible to larger number of people.

The dialogue will help strengthening collaboration between the holders of traditional knowledge (farmers and their seed-related practices, traditional knowledge in saving plant genetic resources for food and agriculture) and the holders of formal knowledge (academia). It will also show the advantages of recognising the role of local and indigenous knowledge as a key to an improved understanding of the status and trends of local biodiversity and on-farm plant genetic resources.

The program of the event includes three parts:

  • the academy and seed-savers dialogue
  • the launch of the network of seed libraries in Moldova
  • the seeds and plants fair.

Gradina Moldovei has provided 20 sets containing each 50 sachets of different varieties of vegetables and other edible plants to communities all over the country, including villages in the Centre, South and North of Moldova. The map with the seed library initiatives will be presented during the event.

Taking place on 2 April 2023 at Moldova State University (USM) between 11:00 and 17:00, the event will join researchers and academia working in the fields of plant genetics, horticulture, iodiversity, representatives of public authorities working on seeds and planting material, seed saving gardeners, farmers, community-based NGOs, and other interested actors.

The project “United through seeds: launching Czech-Moldovan seed libraries in Moldova” is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The content of this material does not necessarily represent the official views of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, or of the United Nations, including UNDP, or UN Member States.

RO

Mai puternici împreună: salvatori de semințe și mediul academic se întâlnesc pentru a face schimb de semințe și a acționa împreună pentru agro-biodiversitate în Moldova.

Semințele sunt ”izvorul” vieții. Semințele reprezintă unul dintre elementele cheie în sistemul de agricultură durabilă, păstrând semințele producătorii dezvoltă soiuri locale, care se potrivesc nevoilor lor, preferințelor, condițiilor locale. Soiurile locale și tradiționale au evoluat de-a lungul secolelor în condiții diferite, reprezentând cea mai bogată sursă genetică în agricultură.

Pe parcursul ultimelor 50-60 de ani, biodiversitatea, inclusiv soiurile de culturi tradiționale și locale, s-a redus drastic. Cauzele acestei deficiențe sunt specializarea excesivă a proceselor de producere în agricultură (inclusiv monocultură) și gestionarea sectorului preponderent de către entități mări. Seriozitatea problemei este recunoscută la nivel internațional de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). În Republica Moldova Institutul de cercetare de Fiziologie Genetică și Protecția Plantelor a elaborat cu sprijinul FAO Programul Național pentru Conservarea și Utilizarea Durabilă a Resurselor Fitogenetice pentru Alimentație și Agricultura pentru 2019-2023, care recunoaște și subliniază importanța conservării ex-situ (bancă de gene) și in-situ (la fermă) la noi țară.

Cu toate acestea, producția locală de semințe la fermele mici și în gospodării casnici nu a încetat și într-o formă sau alta a fost prezentă în Moldova. Păstrătorii individuali de semințe, fermierii ecologici și fermierii de familie joacă un rol crucial în conservarea soiurilor locale. Principali parametri de calitate pentru ei servesc: gustul, adaptabilitatea la condițiile locale de sol, climă, rezistența la boli. Însă, munca depusă pentru producerea semințelor și diversitatea produsă de acești producători rămân, în mare măsură, necunoscute și invizibile pentru statisticile oficiale, din această cauză cercetarea lor științifică a devenit o sarcină greu de realizat. Acest lucru reprezintă un obstacol puternic în calea dezvoltării producției comunitare de semințe, care este condusă preponderent de fermieri organici și de familie.

În cadrul proiectului „Uniți prin semințe: lansarea rețelei bibliotecilor de semințe în Moldova” și în colaborare cu Parteneri din Republica Cehă și Facultatea de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova Grădina Moldovei organizează pe 2 aprilie un eveniment care își propune:

– să adune mediul academic și păstrători de semințe locale la o masă de discuții, inițiind astfel un dialogul pentru o colaborare ulterioară

– să ofere o platformă pentru schimb de semințe, asigurând acces la semințe unui număr mai mare de fermieri și grădinari.

Dialogul va contribui la consolidarea colaborării dintre deținătorii de cunoștințe tradiționale și deținătorii de cunoștințe formale (mediul academic). Acesta va demonstra, de asemenea, avantajele cunoștințelor locale – abilități cheie pentru o înțelegere mai profundă a stării și tendințelor agro-biodiversității și a resurselor genetice.

Programul evenimentului cuprinde trei părți:

  • dialogul academiei și economisitorii de semințe,
  • lansarea rețelei de biblioteci de semințe din Moldova
  • târgul de semințe și plante.

Grădina Moldovei a furnizat publicului din toată țara, inclusiv satelor din Centrul, Sudul și Nordul Moldovei, câte 20 de seturi des semințe, care conțin câte 50 de pliculețe din diferite soiuri de legume și plante comestibile. În cadrul evenimentului va fi prezentată harta cu inițiativele lansate.

Desfășurat pe 2 aprilie 2023 la Universitatea de Stat din Moldova (USM) între orele 11:00 și 17:00, la eveniment vor participa cercetătorii și academicieni care activează în domeniile geneticii plantelor, horticultură, biodiversitate, fermieri, grădinari, reprezentanți ai administrației publice, ONG-uri și alți actori interesați.

Proiectul “Uniți prin semințe: lansarea bibliotecilor de semințe cehe-moldovenești în Moldova” este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar opiniile oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe sau ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv UNDP sau ale statelor membre ale ONU.